databaseHockey.com
databaseSports.comBasketball |  NCAA Basketball |  Football |  NCAA Football |  Baseball |  Hockey |  Golf |  Racing |  Olympics |  Poker
Fast Links: Home Page  Players  Teams  Leagues  Awards 
  

NHL Players Born in Ukraine

Bondra, Peter 1990-2006 (Lutsk)
Byakin, Ilya 1993-1994 (Sverdlovsk)
Chibirev, Igor 1993-1994 (Kiev)
Fedotenko, Ruslan 2000-2010 (Kiev)
Godynyuk, Alexander 1990-1996 (Kiev)
Khabibulin, Nikolai 1994-2010 (Sverdlovsk)
Khristich, Dmitri 1990-2001 (Kiev)
Ponikarovsky, Alexei 2000-2010 (Kiev)
Shvidki, Denis 2000- (Kharkov)
Tverdovsky, Oleg 1994-2006 (Donetsk)
Varlamov, Sergei 1997-2002 (Kiev)
Vasilevsky, Alex 1995-1996 (Kiev)
Yakushin, Dmitriy 1999-1999 (Kharkiv)
Zhitnik, Alexei 1992-2007 (Kiev)

Errors? Suggestions? Comments? Send us a message   Advertise on DatabaseSports   Roto Sports, Inc.

© 2002-2011 databaseSports.com
databaseOlympics is not associated with the Olympics or IOC.